Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Zasiłek kontantydelse

Jeśli skończyło ci się dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse możesz ubiegać się o zasiłek kontantydelse.
Jest to nowy zasiłek, który wszedł w życie 01 marca 2015 roku.
Kontantydelse to zasiłek dla osób, którym po 01 stycznia 2015 skończyło się prawo do pobierania dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse. Ponadto osoby te nie kwalifikują się do przyznania innego zasiłku socjalnego, takie jak na przykład kontanthjælp, efterløn, czy seniorjob.

Okres pobierania zasiłku to 3 lub 6 miesięcy.
Łączny okres pobierania dagpengearbejdsmarkedsydelse oraz kontantydelse nie może być dłuższy  niż 3 lata.

Osoba pobierająca kontantydelse jest „aktywowana” przez cały okres pobierania zasiłku. Aktywowanie przybiera różną formę. Najczęściej jest to praca użyteczności publicznej – nyttejob lub praktyka w państwowej lub prywatnej firmie – virksomhedspraktik.
Może to także być  løntilskudsjob, jobrotation, lub opkvalificeringsjob.

Wysokość zasiłku to 80% dagpenge dla osoby mającej dzieci na wychowaniu i 60% dla osoby samotnej.

kontantydelse .

WooCommerce

Dodaj komentarz