Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Zasiłek dla bezrobotnych – dagpenge

Mieszkasz i pracujesz w państwie opiekuńczym takim jak Dania. Masz legalne zatrudnienie, grzecznie płacisz wszystkie podatki, które nakłada na ciebie państwo. Miej świadomość, że jeśli ty utrzymujesz podatkami system, to system w zamian obejmuje cię swoimi świadczeniami. Masz do nich takie samo prawo, jak każdy inny mieszkaniec państwa duńskiego.

Dagpenge

Najczęstszym świadczeniem jest zasiłek dla bezrobotnych, czyli dagpenge. Nazwa „zasiłek dla bezrobotnych” nie jest najlepsza. Bardziej odpowiednią jest „ubezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia”. Takie ubezpieczenie opłacasz sobie sam, będąc członkiem a-kasse. Cena takiego ubezpieczenia to około 400-500 koron miesięcznie.

Wymagania

Aby mieć prawo do dagpenge musisz spełnić konkretne wymagania.
Musisz być członkiem a-kasse.
W ciągu ostatnich 3 lat musisz mieć przepracowane minimum 1924 godziny.
Musisz być zarejestrowany w urzędzie pracy – jobcenter – jako poszukujący pracy i mieć na stronie jobnet.dk aktywne CV.
Musisz mieć stałe miejsce zamieszkania w Danii.
Musisz aktywnie szukać pracy i być gotowym do natychmiastowego podjęcia pracy.
Musisz brać udział w spotkaniach i kursach organizowanych przez a-kasse i jobcenter.

Wypłaty

Zasiłek pobiera się przez 2 lata, czyli 24 miesiące. Te 24 miesiące zasiłku można wybrać w ciągu 3 lat, czyli 36 miesięcy. Oznacza to, że jeśli na przykład masz miesiąc zaległego urlopu do wykorzystania, to zawieszasz na ten miesiąc zasiłek. Pobierasz w tym czasie pieniądze za urlop – feriepenge. Wznawiasz zasiłek po powrocie z urlopu.
W ten sposób – pomimo, że przez jakiś czas możesz nie pobierać zasiłku – masz 24 płatne miesiące. Z prawem do wykorzystania tych 24 wypłat w ciągu 3 lat.
Wypłata zasiłku jest z dołu co 4 – 5 tygodni.
Wysokość zasiłku to maksymalnie 90% pensji (nie więcej jednak niż 827 koron na dzień), która pobierałeś przed utratą pracy. Brana jest pod uwagę średnia z ostatnich 3 miesięcy.

Urlop

Po roku pobierania zasiłku nabywasz prawo do 25 dni urlopu – feriedagpenge. Zasiłek dagpenge działa w tym wypadku tak samo jak zwykła umowa o pracę, wg której również nabywasz prawo do 25 dni urlopu po roku pracy.
Jeśli chcesz wziąć urlop – ferie – musisz powiadomić swoją a-kasse i jobcenter nie później niż 14 dni przez urlopem.

Pobieranie dagpenge poza Danią

Istnieje możliwość poszukiwania pracy za granicą Danii i pobierania zasiłku przez okres 3 miesięcy. Aby uzyskać taką możliwość musisz wypełnić dokument PD U2 i złożyć go w swojej a-kasse przynajmniej na 4 tygodnie przed datą wyjazdu z Danii.
Jeśli nie znajdziesz pracy przed upływem okresu 3 miesięcy, możesz wrócić do Danii i ponownie zameldować się w jobcenter i a-kasse.

Kiedyś prawo do zasiłku dla bezrobotnych było przyznawane na 10 lat. Były to czasy dobrobytu nie zakłócanego przez masy obcokrajowców „psujących” duński rynek pracy. Potem skracano ten okres, by ostatnio przy okazji kryzysu ustalić go na 2 lata.

dagpenge zasiłek dania.

WooCommerce

Dodaj komentarz