Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

zasiłek

Zasiłek dla bezrobotnych dagpenge 2017 – nowe przepisy

Od 1 lipca 2017 zmieniły się w Danii przepisy dotyczące dagpenge – zasiłku dla bezrobotnych.

Do tej pory aby nabyć prawo do zasiłku trzeba było być zapisanym do A-kasse, opłacać składki i przepracować w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 1924 godziny. Jeśli podzielimy te 1924 godziny przez 37, czyli cały tydzień pracy na pełnym etacie, to wychodzi, że należało przepracować 52 tygodnie, czyli cały rok.

Dagpenge od 1 lipca 2017

Teraz już nie liczą się przepracowane godziny, ale to ile zarobiliśmy.
Aby nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych należy zarobić w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej 223.428 koron.
Jeśli podzielę te 223.428 koron przez 1924 godziny, z dagpenge przed reformy to wychodzi 116,13 koron.
Czyli jeśli zarabiasz 116 koron na godzinę to nadal nabędziesz prawo do zasiłku po 1924 godzinach pracy.
Jeśli zarabiasz 130 koron na godzinę to wystarczy przepracować 1718 godzin, przy 200 koronach na godzinę to już tylko 1117 godzin pracy. Jeśli podzielisz te godziny przez 37 to wyjdzie ci ile pełnych tygodni musisz przepracować aby nabyć prawo do dagpenge.

Wysokość zasiłku oblicza się biorąc średnią z 12 najlepiej płatnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.
Maksymalna kwota zasiłku to 18.403 koron, brutto oczywiście.

Jeśli w trakcie pobierania dagpenge pracujesz tymczasowo – vikar arbejde, okres pobierania zasiłku się przedłuża.
Za każdą przepracowaną godzinę okres twojego zasiłku przedłuża się o 2 godziny. Prostsze tłumaczenie jest takie, że jeśli przepracujesz tydzień w trakcie pobierania zasiłku, to zasiłek przedłuża się o 2 tygodnie. Maksymalnie można przedłużyć dagpenge o rok.  Czyli jeśli przepracujesz pół roku będąc na zasiłku, to okres pobierania dagpenge wydłuży się o rok.

Jeśli będąc na zasiłku unikasz pracy, to dostajesz karę Karensdag. Co 4 miesiące pomniejszają ci zasiłek o kwotę należną za 1 dzień. Czyli, jeśli w miesiącu były 22 dni robocze (zasiłek teraz jest wypłacany miesięcznie) to zapłacą ci za 21. Aby tego uniknąć należy przepracować przynajmniej 148 godzin w ciągu ostatnich 4 miesięcy. 148 godzin to 4 tygodnie pracy po 37 godzin.

To nie koniec kar.
Jeśli często jesteś na zasiłku, a dokładnie jeśli w ciągu ostatnich 8 lat (96 miesięcy) pobierałeś zasiłek przez 4 lata (7.696 godzin), to okres pobierania zasiłku skraca się o pełen miesiąc.

Taka to reforma – dagpengereform 2017

dagpenge zasiłek dania

 

Duński rynek pracy przed kryzysem i po kryzysie

W 2006 roku przyjechałem do Danii. Byłem pierwszym nie duńskojęzycznym pracownikiem w duńskiej fabryce. Mówiłem dobrze po angielsku, to wystarczało.
Gdy okazało się, że dobrze pracuję, szybko się uczę i można się ze mną porozumieć, zapytano mnie, czy nie mam znajomych w Polsce, którzy chcieliby przyjechać do pracy. Nawet nie muszą znać angielskiego, byleby chcieli pracować.

W 2006 roku obcokrajowiec, posługujący się łamanym angielskim mógł wejść prosto z ulicy do duńskiej fabryki, zapytać o pracę, a tam zaskoczeni właściciele opowiadali pytaniem:
Naprawdę chcesz tu pracować? To od kiedy możesz zacząć?”

Potem przyszedł kryzys. Firmy popadły w kłopoty finansowe, wiele stanęło na skraju bankructwa. Zaczęło się cięcie kosztów, obcinanie pensji i zwolnienia pracowników.

Jest rok 2016. Kryzys już dawno minął, ale w Danii firmy nadal są ostrożne w inwestycjach, również w zatrudnianiu pracowników. Tym bardziej, że rynek pracy nie sprzyja, żeby zatrudniać.
Można przecież wziąć osobę na nyttejob, przymusowe roboty publiczne, na które jest wysyłany bezrobotny, nie chcący stracić zasiłku.
Można też wziąć kogoś skierowanego z jobcenter, z urzędu pracy na praktykę.
W obu tych przypadkach firma nie ponosi żadnych kosztów, a „zatrudniona osoba” pracuje na cały etat, z tą różnicą, że zamiast pensji dostaje zasiłek.

Jeśli już firma zdecyduje się kogoś naprawdę zatrudnić, to może to być uchodźca. Firma zrobi dobry uczynek w ramach integracji. No i w nagrodę za taką wspaniałomyślność dostanie od państwa 20 tys. koron po półrocznym zatrudnieniu uchodźcy i kolejne 20 tys. po roku jego zatrudnienia.
Można też zatrudnić kogoś na løntilskudsjob, zatrudnienie dofinansowywane przez urząd pracy.

W 2016 roku jeśli ktoś nie jest uchodźcą, nie pobiera żadnych zasiłków od duńskiego państwa, ma niewielkie szanse na znalezienie zatrudnienia. Nie pomoże nawet znajomość języka duńskiego, pokończone duńskie kursy i szkoły.
Taka osoba może liczyć, co najwyżej, na pracę za pośrednictwem jednego z wielu biur pośrednictw pracy, vikarbureau i pracować tymczasowo w różnych firmach w oczekiwaniu na lepsze czasy, albo następny kryzys.

runek pracy po kryzysie

Zasiłek chorobowy – sygedagpenge

Sygedagpenge to zasiłek wypłacany w przypadku choroby. Aby kwalifikować się do otrzymania zasiłku należy mieszkać, pracować oraz odprowadzać w Danii podatek dochodowy.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy

Wysokość zasiłku chorobowego to maksymalnie 4.135 koron na tydzień lub 111,76 na godzinę.
Pierwsze 30 dni zasiłku chorobowego pokrywa pracodawca, po 30 dniu choroby wypłaty przejmuje kommune (gmina).
Przed upływem 5 tygodni choroby pracodawca informuje kommune o twojej chorobie.
Kommune
wysyła do ciebie formularz informacyjny dotyczący twojej choroby. Pracodawcy nie musisz mówić nic o swojej chorobie, natomiast kommune musi wiedzieć wszystko. Nawet jeśli nie chcesz ich informować to oni i tak sobie wszystko sami sprawdzą. Pamiętaj, że jesteś w państwie opiekuńczym i kommune (Wielki Brat) wie wszystko.

Spotkania w kommune

Kommune może się skontaktować z twoim lekarzem i poprosić o ocenę stanu twojego zdrowia, ocenę możliwości powrotu do pracy oraz przewidywanej długości choroby. Kommune zapyta o wszystko, by jak najlepiej poznać twoją aktualna sytuację. Oczywiście wszystko po to, by przygotować dla ciebie jak najlepszą pomoc.
Jeśli przewiduję się, że choroba będzie trwała dłużej niż 8 tygodni, zostaniesz wezwany na spotkanie – opfølgningssamtalen. Na spotkaniu będzie mowa o tym, co zrobić, abyś w możliwie krótkim czasie mógł wrócić do pracy lub – jeśli jesteś osobą bezrobotną – na rynek pracy. Od tej pory będziesz wzywany na spotkania nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Przedłużenie chorobowego

Po 5 miesiącach chorobowego kommune ocenia czy twój zasiłek chorobowy może być przedłużony.
Podstawą przedłużenia zasiłku chorobowego może być to, że nadal jesteś w trakcie leczenia lub rehabilitacji, dzięki którym polepszy się stan twojego zdrowia na tyle, że będziesz mógł wrócić do pracy na zwykłych warunkach.
Może to też być udział w praktykach zawodowych, mających na celu pokazanie, na ile jesteś zdolny do pracy.
Kolejną podstawą do przedłużenia zasiłku może być to, że rozpoczęła się sprawa o przyznanie ci prawa do flexjob lub førtidspension. Sprawa o odszkodowanie w Arbejdsskadestyrelsen także może być brana pod uwagę.
Kolejną przyczyną może być to, że twoja choroba jest na tyle poważna, że istnieje zagrożenie życia.

Jeśli twoje chorobowe nie zostanie przedłużone, a ty nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, zostaniesz skierowany na jobafklaringsforløb. Wypłaty na jobafklaringsforløb są na poziomie zasiłku socjalnego kontanthjælp, czyli 60% wysokości dagpenge dla osób samotnych i 80% dla osób mających dzieci na utrzymaniu. Jobafklaringsforløb może trwać maksymalnie przez okres dwóch lat.

Zwróć uwagę, na często używane słowo „może”.  Przepisy nie są jasno zdefiniowane, można je interpretować na różne sposoby. Ostateczna decyzja zależy od humoru twojego pracownika socjalnego.

 zasiłek chorobowy dania

 .

Zasiłek kontantydelse

Jeśli skończyło ci się dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse możesz ubiegać się o zasiłek kontantydelse.
Jest to nowy zasiłek, który wszedł w życie 01 marca 2015 roku.
Kontantydelse to zasiłek dla osób, którym po 01 stycznia 2015 skończyło się prawo do pobierania dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse. Ponadto osoby te nie kwalifikują się do przyznania innego zasiłku socjalnego, takie jak na przykład kontanthjælp, efterløn, czy seniorjob.

Okres pobierania zasiłku to 3 lub 6 miesięcy.
Łączny okres pobierania dagpengearbejdsmarkedsydelse oraz kontantydelse nie może być dłuższy  niż 3 lata.

Osoba pobierająca kontantydelse jest „aktywowana” przez cały okres pobierania zasiłku. Aktywowanie przybiera różną formę. Najczęściej jest to praca użyteczności publicznej – nyttejob lub praktyka w państwowej lub prywatnej firmie – virksomhedspraktik.
Może to także być  løntilskudsjob, jobrotation, lub opkvalificeringsjob.

Wysokość zasiłku to 80% dagpenge dla osoby mającej dzieci na wychowaniu i 60% dla osoby samotnej.

kontantydelse .

Zasiłek po zasiłku – Arbejdsmarkedsydelse

Jeśli skończył ci się dwuletni okres pobierania dagpenge i nadal nie znalazłeś zatrudnienia możesz się ubiegać o zasiłek Arbejdsmarkedsydelse.
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
to tymczasowy zasiłek związany z sytuacją na rynku pracy.
Zasiłek wynosi 80% wysokości dagpenge, dla osób samotnych to 60%.
Połączony okres pobierania zasiłków dagpenge oraz midlertidig arbejdsmarkedsydelse nie może przekraczać 4 lat.
Wymagania dotyczące przyznania zasiłku midlertidig arbejdsmarkedsydelse są podobne do wymagań przy zasiłku dla bezrobotnych – dagpenge. Trzeba być członkiem a-kasse, zarejestrowanym w jobcenter, gotowym do podjęcia pracy, itd…

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse jest to tak naprawdę kontynuacja dagpenge.  Państwo duńskie z jednej strony chciało zaoszczędzić na obywatelach obcinając okres zasiłku dla bezrobotnych dagpenge, ale z drugiej strony nie chciało zostawiać bez środków do życia tych osób, którym skończyło dagpenge. 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse.