Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Masakra na Mandø czyli o regulacji liczebności populacji bernikli białolicej

Duńska wyspa Mandø od lat była oazą ptaków wędrownych i corocznie składających tu lęgi ptaków wodnych. Była. Dziś w sezonie lęgowym myśliwi odstrzeliwują bernikle białolice, zakłócając spokój innym ptakom, takim jak rycykom, objętych ścisłą ochroną gatunkową. Ornitolodzy biją na alarm: Odstrzał bernikli w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca w sezonie lęgowym, a już na pewno nie powinno dochodzić do takich karalnych incydentów na terenach chronionych i uznanych za obszar dziedzictwa światowego Natura 2000.

Mandø jest miejscem wyjątkowym. Ze względu na położenie jest idealnym miejscem lęgowym dla wielu rzadkich zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków lęgowych. Można spotkać tu oprócz rycyków także liczne ostrygojady, szablodzioby, błotniaki stawowe, krwawodzioby, czajki oraz wiele ptaków wędrownych na przykład: biegusy, szlamniki, kuliki wielkie. Raj dla ptaków wodnych i zainteresowanych nimi osób. Dojazd do wyspy możliwy jest tylko podczas odpływu, więc aby się tam dostać, należy wcześniej sprawdzić stan wody. Zdarzały się już przypadki, kiedy turystów odciętych przez morze musieli ratować miejscowi traktorzyści.

Bernikla białolica to gatunek dużego tundrowego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych. W Europie jest stosunkowo nowym i szybko powiększającym liczebność gatunkiem lęgowym. W Danii pierwszą parę lęgową odnotowano w 1992 roku. Obecnie stan populacji szacuje się na około 4 tysiące par. Bernikla żywi się trawami i zbożami. Szkody jakie wyrządza w duńskich uprawach są tak znaczne, że w grudniu 2015 roku ówczesna minister środowiska przedłużyła okres tak zwanej regulacji liczebności populacji. Kontrowersyjna decyzja uszczęśliwiła rolników i myśliwych, ale wzbudziła ostry sprzeciw ornitologów ze względu na inne zagrożone ptaki. Tym bardziej, że myśliwi łamią prawo i przekraczają dozwolone limity. Wykroczenia zostały zgłoszone na policję i postawiono zarzuty nielegalnego odstrzału ptaków trzem pierwszym osobom. Ma to na celu ochronę ptaków i ukrócenie niekontrolowanych i bezkarnych przypadków polowania.


Bramgås besøger Danmark i titusindvis

WooCommerce

Dodaj komentarz