Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Duńskie partie polityczne

Partie polityczne w Danii podzielone są na dwa bloki: niebieski oraz czerwony. Dodatkowo każda partia ma też własny kolor oraz literę. Kolor partii jest często różny od koloru bloku, do którego należy partia, a litera, która określa partię na listach wyborczych niejednokrotnie w ogóle nie kojarzy się z nazwą partii. Zbiorę tutaj w jednym poście największe duńskie partie oraz krótko opiszę poglądy jakie reprezentują.

Blå blok

Blok niebieski (Blå blok) to partie, którym bliższy jest pogląd, że podział dochodu narodowego powinien następować za pośrednictwem rynku.

Venstre

Lewica, Duńska Partia Liberalna (Venstre, Danmarks Liberale Parti), kolor partii niebieski, litera V. Wbrew swojej nazwie Venstre (Lewica) jest partią centroprawicową. Partia powstała w 1870 roku jako ruch chłopów przeciwko arystokracji ziemskiej. Jest to partia wolnorynkowa, głównym jej celem jest liberalizm gospodarczy.

Dansk Folkeparti

Duńska Partia Ludowa (Dansk Folkeparti), kolor partii czerwono biały, litera O. Dansk Folkeparti to nacjonalistyczna partia założona w 1995 roku. Znajduje się po prawej stronie duńskiej sceny politycznej. Jest to partia eurosceptyczna, której głównym postulatem jest zaostrzenie polityki antyimigracyjnej oraz ochrona duńskiego dziedzictwa kulturowego.

Liberal Alliance

Sojusz Liberalny (Liberal Alliance), kolor partii pomarańczowy, litera I. Wolnorynkowa partia założona w 2007 roku. Znajduje się po prawej stronie duńskiej sceny politycznej. Jej głównym celem jest zwiększenie wolności gospodarczej, obniżenie podatków oraz zmniejszenie wydatków publicznych.

Det Konservative Folkeparti

Konserwatywna Partia Ludowa (Det Konservative Folkeparti, DF), kolor partii zielony, litera C. Centroprawicowa partia konserwatywna założona w 1915 roku. Postulaty partii to wolność i odpowiedzialność, polepszenie warunków dla prywatnej przedsiębiorczości oraz promowanie i ochrona wartości narodowych.

Rød blok

Blok czerwony (Rød blok) to partie, którym bliższy jest pogląd, że podział dochodu narodowego powinien następować za pośrednictwem państwa.

Socialdemokraterne

Socjaldemokracja (Socialdemokraterne), kolor partii czerwony, litera A. Centrolewicowa partia socjalistyczna założona w 1871 roku. Jej główne postulaty to zwiększenie roli państwa w gospodarce oraz rozwój państwa opiekuńczego.

Det Radikale Venstre

Radykalna Lewica – Duńska Partia Socjalliberalna (Det Radikale Venstre – Danmarks social-liberale parti), kolor partii magenta, litera B. Centrolewicowa partia założona w 1905 roku. Celem partii jest ochrona i wzmacnianie demokracji oraz zapewnienie minimum socjalnego, dostępu do wykształcenia i innych podstawowych potrzeb.

Socialistisk Folkeparti

Socjalistyczna Partia Ludowa (Socialistisk Folkeparti, SF), kolor partii czerwono zielony, litera F. Lewicowa partia założona w 1959 roku przez byłego lidera Duńskiej Partii Komunistycznej. Główne postulaty partii to poszanowanie demokracji, praw człowieka oraz ochrona środowiska i wsparcie dla feminizmu.

Enhedslisten

Czerwono Zieloni (Enhedslisten – De Rød-Grønne), kolor partii czerwono zielony, litera Ø. Partia powstała w 1989 roku jako koalicja Lewicy Socjalistycznej, Duńskiej Partii Komunistycznej oraz Socjalistycznej Partii Pracy. Celem partii jest stworzenie demokracji socjalistycznej w Danii i za granicą, zniesienie prywatnej własności środków produkcji oraz rozwój państwa opiekuńczego.

 dunskie partie polityczne

.

WooCommerce

Dodaj komentarz