Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Depresja odmiana duńska

Depresja w Danii to zjawisko bardzo częste. Dotyka częściej mężczyzn niż kobiety.
Mężczyźni, szczególnie ci przyjezdni, obcokrajowcy, nie potrafią się odnaleźć w duńskiej rzeczywistości.
Duńskie społeczeństwo oparte jest na opiekuńczej roli państwa. Najważniejsze w Danii jest poczucie bezpieczeństwa, nawet kosztem utraty wolności osobistej.
Obcokrajowiec nie wychowany w takim matriarchalnym społeczeństwie, nie chce, nie umie i nie godzi się na to, aby urzędnicy i instytucje podejmowały za niego decyzje, aby odbierały mu wolną wolę.
Niestety, tak działa duńskie społeczeństwo. Tutaj to normalne, nikt nawet nie zauważy, że został już ubezwłasnowolniony.

Co w takim razie ma zrobić nasz biedny obcokrajowiec?
Przystosować się lub wyjechać!
Jest też trzecia opcja – poddać się i wpaść w depresję. Duńską depresję.

depresja odmiana dunska

WooCommerce

Dodaj komentarz