Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Być jak Chris MacDonald

Chris MacDonald pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale od kilkunastu lat mieszka w Danii. Jest znanym coachem w dziedzinie zdrowego stylu życia i motywacji, ale co ciekawsze świetnie znalazł się w Danii. Dobrze się tu czuje i odniósł sukces. Jak to zrobił?
Przede wszystkim nauczył się języka. Znajomość języka pozwala poznać ludzi z innej kultury. Zrozumieć. Poczuć się wśród nich dobrze. Spróbować zadomowić w nowym kraju. Chris MacDonald radzi też być sobą, ale nie zapominać, że jest się gościem. To wymaga szacunku do gospodarzy i pokory w stosunku do nich i ich kultury. A także szczerości. Uprzedzenie i arogancję wyczuwa się na kilometr, nawet jeśli są głęboko skrywane. I jest jeszcze coś: jeśli robisz coś, co kochasz, w co wkładasz część siebie, co autentycznie lubisz, nie będzie ci tak ciężko.
Możesz odnieść sukces jak Chris MacDonald: „Denmark is a great place to cook up your business success. If you make it in Denmark, you can make it everywhere.”*

*Business-dances with Danes. Decoding Danish workplace culture. Dagmar Fink


Frank Sinatra – New York, New York

WooCommerce

Dodaj komentarz