Życie w Danii, przemyślenia i poradniki.

Monthly Archives: Kwiecień 2015

Zasiłek chorobowy – sygedagpenge

Sygedagpenge to zasiłek wypłacany w przypadku choroby. Aby kwalifikować się do otrzymania zasiłku należy mieszkać, pracować oraz odprowadzać w Danii podatek dochodowy.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy

Wysokość zasiłku chorobowego to maksymalnie 4.135 koron na tydzień lub 111,76 na godzinę.
Pierwsze 30 dni zasiłku chorobowego pokrywa pracodawca, po 30 dniu choroby wypłaty przejmuje kommune (gmina).
Przed upływem 5 tygodni choroby pracodawca informuje kommune o twojej chorobie.
Kommune
wysyła do ciebie formularz informacyjny dotyczący twojej choroby. Pracodawcy nie musisz mówić nic o swojej chorobie, natomiast kommune musi wiedzieć wszystko. Nawet jeśli nie chcesz ich informować to oni i tak sobie wszystko sami sprawdzą. Pamiętaj, że jesteś w państwie opiekuńczym i kommune (Wielki Brat) wie wszystko.

Spotkania w kommune

Kommune może się skontaktować z twoim lekarzem i poprosić o ocenę stanu twojego zdrowia, ocenę możliwości powrotu do pracy oraz przewidywanej długości choroby. Kommune zapyta o wszystko, by jak najlepiej poznać twoją aktualna sytuację. Oczywiście wszystko po to, by przygotować dla ciebie jak najlepszą pomoc.
Jeśli przewiduję się, że choroba będzie trwała dłużej niż 8 tygodni, zostaniesz wezwany na spotkanie – opfølgningssamtalen. Na spotkaniu będzie mowa o tym, co zrobić, abyś w możliwie krótkim czasie mógł wrócić do pracy lub – jeśli jesteś osobą bezrobotną – na rynek pracy. Od tej pory będziesz wzywany na spotkania nie rzadziej niż co 4 tygodnie.

Przedłużenie chorobowego

Po 5 miesiącach chorobowego kommune ocenia czy twój zasiłek chorobowy może być przedłużony.
Podstawą przedłużenia zasiłku chorobowego może być to, że nadal jesteś w trakcie leczenia lub rehabilitacji, dzięki którym polepszy się stan twojego zdrowia na tyle, że będziesz mógł wrócić do pracy na zwykłych warunkach.
Może to też być udział w praktykach zawodowych, mających na celu pokazanie, na ile jesteś zdolny do pracy.
Kolejną podstawą do przedłużenia zasiłku może być to, że rozpoczęła się sprawa o przyznanie ci prawa do flexjob lub førtidspension. Sprawa o odszkodowanie w Arbejdsskadestyrelsen także może być brana pod uwagę.
Kolejną przyczyną może być to, że twoja choroba jest na tyle poważna, że istnieje zagrożenie życia.

Jeśli twoje chorobowe nie zostanie przedłużone, a ty nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, zostaniesz skierowany na jobafklaringsforløb. Wypłaty na jobafklaringsforløb są na poziomie zasiłku socjalnego kontanthjælp, czyli 60% wysokości dagpenge dla osób samotnych i 80% dla osób mających dzieci na utrzymaniu. Jobafklaringsforløb może trwać maksymalnie przez okres dwóch lat.

Zwróć uwagę, na często używane słowo „może”.  Przepisy nie są jasno zdefiniowane, można je interpretować na różne sposoby. Ostateczna decyzja zależy od humoru twojego pracownika socjalnego.

 zasiłek chorobowy dania

 .

Zasiłek kontantydelse

Jeśli skończyło ci się dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse możesz ubiegać się o zasiłek kontantydelse.
Jest to nowy zasiłek, który wszedł w życie 01 marca 2015 roku.
Kontantydelse to zasiłek dla osób, którym po 01 stycznia 2015 skończyło się prawo do pobierania dagpenge oraz arbejdsmarkedsydelse. Ponadto osoby te nie kwalifikują się do przyznania innego zasiłku socjalnego, takie jak na przykład kontanthjælp, efterløn, czy seniorjob.

Okres pobierania zasiłku to 3 lub 6 miesięcy.
Łączny okres pobierania dagpengearbejdsmarkedsydelse oraz kontantydelse nie może być dłuższy  niż 3 lata.

Osoba pobierająca kontantydelse jest „aktywowana” przez cały okres pobierania zasiłku. Aktywowanie przybiera różną formę. Najczęściej jest to praca użyteczności publicznej – nyttejob lub praktyka w państwowej lub prywatnej firmie – virksomhedspraktik.
Może to także być  løntilskudsjob, jobrotation, lub opkvalificeringsjob.

Wysokość zasiłku to 80% dagpenge dla osoby mającej dzieci na wychowaniu i 60% dla osoby samotnej.

kontantydelse .

Kaczka nad rzeczką opodal krzaczka

Czy można coś ciekawego napisać o kaczce? Oczywiście, że można. Wszak temat kaczy jest bardzo szeroki. Oprócz kaczek domowych są jeszcze spokrewnione z nimi kaczki dzikie, nie wspominając o takich pięknościach jak mandarynka czy karolinka. Najbardziej znana jest krzyżówka, zwana po duńsku gråand, czyli szarka lub burka. Zasiedla wszelkiego rodzaju środowiska wodne, takie jak stawy, jeziora, rzeki. Dobrze lata. Pokarm zdobywa odcedzając plankton i drobne fragmenty roślin z wody za pomocą skomplikowanej struktury dzioba, złożonej z zachodzących na siebie blaszek rogowych. Dziób kaczki jest bardzo dobrze unerwiony, co pozwala jej odcedzać cząstki jadalne od niejadalnych np. błota. W rozpoznawaniu pokarmu pomagają też kubki smakowe na końcu dzioba. Ponieważ oczy znajdują się po bokach głowy, nie widzi własnego dzioba, ale widzi panoramicznie w górę i do tyłu i każdym okiem rejestruje oddzielne obrazy. Potrafi spać z jednym okiem otwartym, by ustrzec się ataku drapieżnika. Gniazda krzyżówki zakładają na ziemi, ukryte wśród roślinności. Miejskim kaczkom brakuje naturalnych miejsc lęgowych i wtedy mogą gniazdować na drzewach, w starych gniazdach wron, w dziuplach, a nawet na balkonach, czy kępach krzewów pomiędzy pasami szybkiego ruchu, nieraz dość daleko od wody. Podczas przeprowadzek do najbliższego zbiornika wodnego zdarza się, że Straż Miejska wkracza do akcji ratowania kaczych rodzin, maszerujących sobie w najlepsze przez ruchliwe jezdnie. Samice wodzące pisklęta akceptują kaczątka z innego stadka, troszcząc się o nie jak o swoje i broniąc do utraty tchu, wiec jeśli jakaś kaczuszka zgubi się swojej mamie, a w pobliżu znajduje się inna kacza mama, wtedy na pewno zaopiekuje się maluchem. Przy okazji kaczych malców pozwolę sobie zamieścić rozbrajający wierszyk o kaczorku Aleksandry Tutak:

Rankiem wykluł się mały kaczorek.
Kiedy w skorupce zrobił otworek,
Słonko całusa mu dało w czółko
I zajaśniało na czółku kółko.
Kaczorek robi grymasy głupie,
Słonko ze śmiechu aż nóżką tupie.

Mieczysław Wojnicki – Kaczuszka i mak.

Zasiłek po zasiłku – Arbejdsmarkedsydelse

Jeśli skończył ci się dwuletni okres pobierania dagpenge i nadal nie znalazłeś zatrudnienia możesz się ubiegać o zasiłek Arbejdsmarkedsydelse.
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
to tymczasowy zasiłek związany z sytuacją na rynku pracy.
Zasiłek wynosi 80% wysokości dagpenge, dla osób samotnych to 60%.
Połączony okres pobierania zasiłków dagpenge oraz midlertidig arbejdsmarkedsydelse nie może przekraczać 4 lat.
Wymagania dotyczące przyznania zasiłku midlertidig arbejdsmarkedsydelse są podobne do wymagań przy zasiłku dla bezrobotnych – dagpenge. Trzeba być członkiem a-kasse, zarejestrowanym w jobcenter, gotowym do podjęcia pracy, itd…

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse jest to tak naprawdę kontynuacja dagpenge.  Państwo duńskie z jednej strony chciało zaoszczędzić na obywatelach obcinając okres zasiłku dla bezrobotnych dagpenge, ale z drugiej strony nie chciało zostawiać bez środków do życia tych osób, którym skończyło dagpenge. 

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Zasiłek dla bezrobotnych – dagpenge

Mieszkasz i pracujesz w państwie opiekuńczym takim jak Dania. Masz legalne zatrudnienie, grzecznie płacisz wszystkie podatki, które nakłada na ciebie państwo. Miej świadomość, że jeśli ty utrzymujesz podatkami system, to system w zamian obejmuje cię swoimi świadczeniami. Masz do nich takie samo prawo, jak każdy inny mieszkaniec państwa duńskiego.

Dagpenge

Najczęstszym świadczeniem jest zasiłek dla bezrobotnych, czyli dagpenge. Nazwa „zasiłek dla bezrobotnych” nie jest najlepsza. Bardziej odpowiednią jest „ubezpieczenie na wypadek utraty zatrudnienia”. Takie ubezpieczenie opłacasz sobie sam, będąc członkiem a-kasse. Cena takiego ubezpieczenia to około 400-500 koron miesięcznie.

Wymagania

Aby mieć prawo do dagpenge musisz spełnić konkretne wymagania.
Musisz być członkiem a-kasse.
W ciągu ostatnich 3 lat musisz mieć przepracowane minimum 1924 godziny.
Musisz być zarejestrowany w urzędzie pracy – jobcenter – jako poszukujący pracy i mieć na stronie jobnet.dk aktywne CV.
Musisz mieć stałe miejsce zamieszkania w Danii.
Musisz aktywnie szukać pracy i być gotowym do natychmiastowego podjęcia pracy.
Musisz brać udział w spotkaniach i kursach organizowanych przez a-kasse i jobcenter.

Wypłaty

Zasiłek pobiera się przez 2 lata, czyli 24 miesiące. Te 24 miesiące zasiłku można wybrać w ciągu 3 lat, czyli 36 miesięcy. Oznacza to, że jeśli na przykład masz miesiąc zaległego urlopu do wykorzystania, to zawieszasz na ten miesiąc zasiłek. Pobierasz w tym czasie pieniądze za urlop – feriepenge. Wznawiasz zasiłek po powrocie z urlopu.
W ten sposób – pomimo, że przez jakiś czas możesz nie pobierać zasiłku – masz 24 płatne miesiące. Z prawem do wykorzystania tych 24 wypłat w ciągu 3 lat.
Wypłata zasiłku jest z dołu co 4 – 5 tygodni.
Wysokość zasiłku to maksymalnie 90% pensji (nie więcej jednak niż 827 koron na dzień), która pobierałeś przed utratą pracy. Brana jest pod uwagę średnia z ostatnich 3 miesięcy.

Urlop

Po roku pobierania zasiłku nabywasz prawo do 25 dni urlopu – feriedagpenge. Zasiłek dagpenge działa w tym wypadku tak samo jak zwykła umowa o pracę, wg której również nabywasz prawo do 25 dni urlopu po roku pracy.
Jeśli chcesz wziąć urlop – ferie – musisz powiadomić swoją a-kasse i jobcenter nie później niż 14 dni przez urlopem.

Pobieranie dagpenge poza Danią

Istnieje możliwość poszukiwania pracy za granicą Danii i pobierania zasiłku przez okres 3 miesięcy. Aby uzyskać taką możliwość musisz wypełnić dokument PD U2 i złożyć go w swojej a-kasse przynajmniej na 4 tygodnie przed datą wyjazdu z Danii.
Jeśli nie znajdziesz pracy przed upływem okresu 3 miesięcy, możesz wrócić do Danii i ponownie zameldować się w jobcenter i a-kasse.

Kiedyś prawo do zasiłku dla bezrobotnych było przyznawane na 10 lat. Były to czasy dobrobytu nie zakłócanego przez masy obcokrajowców „psujących” duński rynek pracy. Potem skracano ten okres, by ostatnio przy okazji kryzysu ustalić go na 2 lata.

dagpenge zasiłek dania.